Лого
Тетраком Интерактивни Решения
Languages
English Bulgarian

За нас

Тетраком Интерактивни Решения ООД е малка, гъвкава и иновативна софтуерна компания, основана през 1996 година с амбицията да даде на прохождащия тогава Интернет свят информация за България - един от ранните ни проекти - Travel Bulgaria (www.travel-bulgaria.com) продължава да има водеща позиция в резултатите на Google.

От дизайна и разработката на малки уеб сайтове за местни компании Тетраком се разви и в момента разработва комплексни уеб приложения за големи международни организации, включващи елементи на управление на съдържанието, обмяна на документи, взаимодействие на потребителите и управление на връзките с клиенти.

Услуги и продукти

 • Уеб приложения (управление на динамично уеб съдържание)
 • Системи за Управление на Съдържание (CMS)
 • Системи за Обмен на Документи (DEX системи)
 • Системи за Управление на Взаимоотношения с Клиенти (CRM)
 • Специално разработени сървърни приложения (Java и .NET)
 • GUI десктоп Java приложения работещи на различни платформи
 • Приложения за MAcOS X
 • Мобилни приложения за Iphone и Android OS
 • Проектиране и имплементация на Бази Данни
 • Софтуер за електронно обучение и висше образование

За допълнителна информация, погледнете страницата с реализирани проекти.

Технологии и приложения

 • Платформи за разработване на софтуер - MS.NET, Java J2SE, Eclipse (JFace, SWT)
 • Езици за програмиране и скриптови езици - Java, JSP, JavaScript, C#, ObjC (MacOS X), VB.NET, ASP, PHP, ColdFusion, (X)HTML, XML, XSL.
 • Среди за разработка на софтуер (IDE) - Eclipse, MS Visual Studio, XCode.
 • Бази данни - PostgreSQL, MS SQL Server, MySQL, Oracle.
 • Операционни Системи - Unix базирани (Linux, BSD, Solaris), MS Windows.
 • Уеб и сървъри за приложения - Apache, Jetty, Jakarta Tomcat, Resin, JBoss, MS IIS.
 • Приложения с отворен код - Lucene, Jetty, RapidMiner, GATE, Drupal, LifeRay, IceFaces.

Аутсорсинг

Предлагаме нашата експертиза и като аутсорсинг партньор на софтуерните компании, целящи да редуцират времето за реализация и цената на софтуерните си разработки.

Избрани клиенти

Международни правителствени организации и организации с идеална цел

Български компании

Образователни институции

Партньори