Лого
Тетраком Интерактивни Решения
Languages
English Bulgarian
Project details

MediaTalk

Хората, организациите, фирмите, които се нуждаят от информация, свъзрана с техния бизнес или с други интереси, се загубват в окена от публикации, новини и друго цифрово съдъражие, публикувано в Интернет.

Съществуващите услуги, които предлагат следене на информацията в медиите търсят и филтрират информацията, сравнявайки я с няколко ключови думи. Статичните и малко на брой ключови думи обаче не са достаъчни, за да се префилтрира динамичния информационен поток и получените резултати много често не са смислени.

http://mtalk.eu
Technology

Play Framework, Java, Scala, PostgreSQL, Apache SOLR, UIMA, nginx

Database and Programming Languages

Java, Scala, PostgreSQL, Apache SOLR

  • Изследователят може да направи научно октритие или достигне до нов метод, защото има под ръка събрана нужната му информация от много ресурсни източници, навреме.
  • Мениджъри, финансисти, стратези могат да използват събраната информация за току що открития от МediaTalk нов конкуретен продукт, за да открият нова продуктова ниша; да следят за социалният отзвук от новата услуга на фирмата и да подобрят качеството, създавайки предпоставки за успешни продажби.
  • Пиар агенции, поитически партии могат да следят за техният публичен образ в медиите и социалните канали.

Нашият подход се различава значително от този, използващ ключови думи. Нашата платоформа изгражда профил на потребителя, в който интересите на потребителя са описани не с няколко статични ключови думи, а с текстове на документи, Интернет страници, презентации. Нещо повече, MediaTalk преглежда тези информационни ресурури ежедневно, като добавя автомачно в профила публикуваните новости. В следващата стъпка на търесене и филтриране на информацията в Интернет, която е от интерес за потребителя, сравнението и отсяването става на базата на така получения динамичен и пространен профил на интереси. Като резултат, потребителят получава фокусрано съдържание на българвски и английски език.

 

Свързани новини

Project page news list