Лого
Тетраком Интерактивни Решения
Languages
English Bulgarian

Новини от фирмата

News list
 • Договор BG16RFOP002-2.073-4530-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

  Петък, 2020, Юли 17

  „Тетраком Интерактивни решения“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-4530-C01 от 17.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 • Договор BG16RFOP002-1.005-0038-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

  Вторник, 2018, Май 15

  На 08.05.2018 г. Тетраком Интерактивни Решения ООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0038-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет: Изпълнение на проект „Разработване на иновативна услуга в направление езикови технологии“.

 • Договор BG16RFOP002-1.001-0078-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

  Четвъртък, 2017, Юли 13

  Тетраком Интерактивни Решения ООД” на 07.07.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-1.001-0078-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет: „Повишаване на иновативния капацитет на Тетраком Интерактивни Решения ООД чрез внедряване на иновативен софтуерен продукт в сферата на езиковите технологии . 

 • Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002­2.001-1250-С01

  Четвъртък, 2016, Май 19

  „Тетраком интерактивни решения“ ООД обявява процедура  „Избор с публична покана“ с предмет:

  „Доставка и инсталиране на специализирани софтуер и хардуер“

 • Договор BG16RFOP002­2.001-1250-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

  Вторник, 2016, Март 29

  На 29.03.2016 г. „Тетраком Интерактивни Решения“ ООД  подписа договор BG16RFOP002­2.001-1250-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в  Тетраком Интерактивни Решения“ ООД“. 

 • Решение за откриване на процедура чрез публична покана за определяне на изпълнител

  Вторник, 2014, Март 18

  На основание чл.11, ал.1 и чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г. и във връзка с провеждането на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за внедряване на иновативна услуга за многоезиков семантичен анализ на информация“
 • Проекта ни MediaTalk е финансиран като иновативен продукт по Европейска програма

  Петък, 2014, Януари 17

  Фирма Тетраком Интреактивни Решения ООД е бенефициент по процедурата "Внедряване на иновации в предприятията" от оперативна програма "Конкурентоспособност" за периода 2007 – 2013.
 • MediaTalk service awarded with META Seal of Recognition

  Петък, 2013, Септември 20

  At the fourth annual META-FORUM conference in Berlin on September 19/20, it was announced that Tetracom Interactive Solutions Ltd was awarded the META Seal of Recognition for MediaTalk service. MediaTalk service implements an Electronic Press Monitoring Service of the most popular media sources and provides analysis on the emerging topics, events, key actors and locations in the news information flow. The META Seal of Recognition is awarded annually to select products and services which actively contribute to the initiative’s goals.