Лого
Тетраком Интерактивни Решения
Languages
English Bulgarian
News details

Проекта ни MediaTalk е финансиран като иновативен продукт по Европейска програма

Петък, 2014, Януари 17

Фирма Тетраком Интреактивни Решения ООД е бенефициент по процедурата "Внедряване на иновации в предприятията" от оперативна програма "Конкурентоспособност" за периода 2007 – 2013. Проекта стартира на 21.01.2014 год.